Ngân hàng đầu tư

TỔNG QUAN Công ty cổ phần đầu tư PD Holdings hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực giáo dục, Tư vấn và Dịch vụ Ngân hàng đầu tư. PDG cung cấp các sản phẩm dịch vụ trong lĩnh vực tài chính như sau:
  • Tư vấn tái cấu trúc vốn;
  • Tư vấn mua bán và sáp nhập doanh nghiệp;
  • Tư vấn tái cấu trúc tài chính doanh nghiệp;
  • Tư vấn đầu tư.
Dịch vụ ngân hàng đầu tư được cung cấp riêng biệt cho từng thương vụ cụ thể, cân nhắc đến chiến lược đặc thù của khách hàng và thông thường được bắt đầu bằng việc khảo sát cẩn trọng mô hình kinh doanh, qui mô hoạt động, cơ cấu vốn, nhu cầu phát triển và tình hình tài chính tổng thể của mỗi khách hàng. Với mỗi giai đoạn phát triển của doanh nghiệp chúng tôi đều có thể định vị và đưa ra dịch vụ tư vấn tài chính phù hợp. Chúng tôi tin tưởng vào sự hợp tác lâu dài vượt trên một giao dịch tài chính riêng lẻ.