PD Holdings ra đời với sứ mệnh “Nơi hội tụ những con người giá trị, những sản phẩm giá trị, để lan toả giá trị”. Giá trị tại PD Holdings được định nghĩa cụ thể là: Với sản phẩm: Sản phẩm giá trị là sản phẩm làm thoả mãn khách hàng trước, trong và sau khi sử dụng, trên cơ sở phản hồi trung thực của khách hàng.

Đối với khách hàng – Là tư vấn cho khách hàng sử dụng sản phẩm, dịch vụ của Tổng công ty trên cơ sở phải có giá trị thực sự đối với cuộc sống của khách hàng, chứ không chỉ là bán thứ khách hàng muốn mua mà xét thấy không phù hợp. Đối với đồng nghiệp – Là sự chia sẻ về hiểu biết, trí tuệ với đồng nghiệp để cùng nhau tiến bộ và phát triển.

Đối với tiền bạc – Là kiểm soát được thành quả bản thân làm ra để tưởng thưởng trên giá trị thực chứ không phải là cảm tính. Để lan toả giá trị – Là lắng nghe khách hàng, đồng nghiệp, để thấy cái thiếu của mỗi người, để bù đắp chứ không phải là phán xét.

Xem thêm thông tin

Để vươn lên trở thành doanh nghiệp sản xuất kinh doanh đa nghành hàng đầu Việt Nam và khu vực, không thể không nhắc đến những đóng góp to lớn của đội ngũ Ban lãnh đạo nòng cốt của PD Holdings, đã điều hành doanh nghiệp một cách linh hoạt, hiệu quả, phát huy các lợi thế cạnh tranh cốt lõi, đưa PD Holdings phát triển bền vững…

Xem thêm thông tin

I. Sứ mệnh

PD Holdings ra đời với sứ mệnh “Nơi hội tụ những con người giá trị, những sản phẩm giá trị, để lan toả giá trị”. Giá trị tại PD Holdings được định nghĩa cụ thể là:

– Với sản phẩm: Sản phẩm giá trị là sản phẩm làm thoả mãn khách hàng trước, trong và sau khi sử dụng, trên cơ sở phản hồi trung thực của khách hàng sau khi sử dụng

– Với con người giá trị:

+ Đối với khách hàng: Là tư vấn cho khách hàng sử dụng sản phẩm, dịch vụ của PD Holdings trên cơ sở phải có giá trị thực sự đối với cuộc sống của khách hàng, chứ không chỉ là bán thứ khách hàng muốn mua mà xét thấy không phù hợp.

+ Đối với đồng nghiệp: Là sự chia sẻ về hiểu biết, trí tuệ với đồng nghiệp để cùng nhau tiến bộ và phát triển.

+ Đối với tiền bạc: Là kiểm soát được thành quả bản thân làm ra để tưởng thưởng trên giá trị thực chứ không phải là cảm tính.

– Để lan toả giá trị: Là lắng nghe khách hàng, đồng nghiệp, để thấy cái thiếu của mỗi người, để bù đắp chứ không phải là phán xét

Với ý nghĩa đó, PD Holdings không ngừng hoàn thiện về hệ thống nhân sự, tìm kiếm, nâng cấp, các sản phẩm, dịch vụ trong nước và quốc tế nhằm mang tới cho hệ thống khách hàng của PD Holdings ngày càng hạnh phúc, an lạc.

II. Tầm nhìn

Trở thành một Tổng công ty hoạt động đa ngành trên cơ sở lấy giá trị đào tạo, huấn luyện làm cốt lõi, và trở thành thương hiệu được nhân dân yêu quý và tin tưởng nhất Việt Nam.

Xem thêm thông tin

Công Ty Đầu Tư Phát Triển Giáo Dục PD

+ 5 Công ty

+ 15 Chi nhánh

blank

Công Ty Đầu Tư Vận Tải Đông Dương

+ 3 Công ty

+ 10 Chi nhánh

blank

Công Ty Auto PD181