Trải qua hơn 10 năm xây dựng và phát triển, PD Holdings Vietnam tự hào là một trong những công ty đa ngành hàng đầu Việt Nam

Chúng tôi là ‘chuyên gia đầu tư’ * theo đuổi hạnh phúc của các bên liên quan

* Chúng tôi xác định và đầu tư vào các lĩnh vực có tiềm năng tăng trưởng cao và nâng cao giá trị doanh nghiệp với việc quản lý danh mục đầu tư hiệu quả.

Các công ty