Đông Dương hợp tác chiến lượt với Trung Tâm Dạy Nghề Sài Gòn

Ngày 28/5/2019 tại Đồng Nai, Công ty Vận Tải Và Dạy Nghề Đông Dương (thuộc PD holdings) công bố thỏa thuận hợp tác với Trung tâm dạy nghề lái xe Sài Gòn để phát triển mở rộng hệ thống giáo dục vùng Đông Nam Bộ. Được đào tạo và sát hạch hoàn toàn tại Trung tâm dạy nghề lái xe Sài Gòn.

Theo thỏa thuận này, Công ty Vận Tải Và Dạy Nghề Đông Dương cùng các đối tác Trung tâm dạy nghề lái xe Sài Gòn sẽ hợp tác phát triển mở rộng hệ thống giáo dục vùng Đông Nam Bộ.

Việc hợp tác với trung tâm dạy lái xe hàng đầu Đồng Nai tiếp tục khẳng định tinh thần tiên phong, đi tắt đón đầu, nhằm tạo ra thay đổi lớn và những kết nối không giới hạn cho thị trường Việt Nam trong tương lai của Đông Dương. Dù mới công bố gia nhập lĩnh vực giáo duc, Đông Dương đã liên tiếp có những bước đi chiến lược, bài bản và thần tốc.