Đầu Tư Giáo Dục

Đầu năm 2017, Tiền thân Công ty Đào Tạo Lái Xe Đông Dương nay là Công ty Vận Tải và Dạy Nghề Đông Dương

Thời kỳ đầu khởi nghiệp, cùng với các cộng sự trẻ tuổi giàu khát vọng tại Công ty Đông Dương trong vai trò tư vấn giáo dục, quản lý đầu tư, Những người sáng lập Công ty đã tích lũy kiến thức, kinh nghiệm về cơ chế, chính sách, môi trường đầu tư, kinh doanh tại Việt Nam cũng như cách thức đầu tư của các công ty cùng lĩnh vực. Cùng với đó, uy tín Công ty Đông Dương từng bước được gây dựng, ngày càng khẳng định chỗ đứng vững chắc trong lòng đối tác, bạn hàng.

Với mong muốn đem đến cho thị trường những sản phẩm – dịch vụ theo tiêu chuẩn quốc tế và những trải nghiệm hoàn toàn mới về phong cách sống hiện đại, ở bất cứ lĩnh vực nào Đông Dương cũng chứng tỏ vai trò tiên phong, dẫn dắt sự thay đổi xu hướng xã hội.