Ngành Giáo Dục

Công Ty Đầu Tư Phát Triển Giáo Dục Phương Đông trong vai trò tư vấn giáo dục, quản lý đầu tư, Những người sáng lập Công ty đã tích lũy kiến thức, kinh nghiệm về cơ chế, chính sách, môi trường đầu tư, kinh doanh tại Việt Nam cũng như cách thức đầu tư của các công ty cùng lĩnh vực. Cùng với đó, uy tín Công Ty Đầu Tư Phát Triển Giáo Dục Phương Đông từng bước được gây dựng, ngày càng khẳng định chỗ đứng vững chắc trong lòng đối tác, bạn hàng.

Với mong muốn đem đến cho thị trường những sản phẩm – dịch vụ theo tiêu chuẩn quốc tế và những trải nghiệm hoàn toàn mới về phong cách sống hiện đại, ở bất cứ lĩnh vực nào Đông Dương cũng chứng tỏ vai trò tiên phong, dẫn dắt sự thay đổi xu hướng xã hội.

Xem thêm thông tin

nghành giáo dục
nghành thương mại vận tải

Thương Mại Vận Tải

Công Ty TNHH Đầu Tư & Kinh Doanh Vận Tải Đông Dương trong vai trò kinh doanh vận tải, quản lý đầu tư, Những người sáng lập Công ty đã tích lũy kiến thức, kinh nghiệm về cơ chế, chính sách, môi trường đầu tư, kinh doanh tại Việt Nam cũng như cách thức đầu tư của các công ty cùng lĩnh vực. Cùng với đó, uy tín Công Ty TNHH Đầu Tư & Kinh Doanh Vận Tải Đông Dương từng bước được gây dựng, ngày càng khẳng định chỗ đứng vững chắc trong lòng đối tác, bạn hàng.

Ngành Năng Lượng

Hiện nay, một trong những mục tiêu ưu tiên của Việt Nam là phát triển năng lượng tái tạo để giảm dần sự phụ thuộc vào các dạng năng lượng phát điện truyền thống. Theo đó, ngành Năng lượng PD 181 chú trọng phát triển đồng bộ các dạng năng lượng, đặc biệt nguồn năng lượng xanh, thân thiện môi trường. Đồng thời, góp phần hoàn thiện chuỗi giá trị trong hoạt động sản xuất kinh doanh, hướng đến sự phát triển bền vững.

blank